Vesiliikennelaki kokoaa yhteen aiemmin hajallaan olleet vesiliikenteen liikennesäännöt, liikennemerkit ja rangaistukset, jotka koskevat kaikkia vesilläliikkujia, myös ammattimerenkulkua.

Huviveneilijöiden kannalta merkittävin muutos liittyy päällikkösääntelyyn. Jatkossa huviveneellä tai muulla vapaa-ajan vesikulkuneuvolla on oltava päällikkö, joka vastaa veneen kulusta ja matkustajien turvallisuudesta. Päällikkö vastaa mm. siitä, että alus on turvallinen ja merikelpoinen,
veneen varusteet ovat kunnossa ja saatavilla, veneessä on asianmukaisia merikarttoja ja – julkaisuja, veneen asiakirjat ovat saatavilla, miehistöä on ohjeistettu riittävällä tavalla turvallisuudesta ja miehistö pukeutuu pelastusliiveihin olosuhteiden niin edellyttäessä.

Aiemmassa lainsäädännössä velvoitteita asetettiin vain kuljettajalle. Veneen kuljettaja ja tosiasiallinen päällikkö eivät kuitenkaan aina ole yksi ja sama henkilö. Siksi uudessa laissa päällikkönä pidetään kuljettajaa, käyttäjää tai muuta henkilöä, joka tosiasiallisesti ohjailee tai hallitsee venettä. Jos onnettomuuden sattuessa päälliköstä on epäselvyyttä, viime kädessä vastuu on vesikulkuneuvon omistajalla tai sen rekisteriin merkityllä haltijalla olettaen, että hän on tosiasiassa voinut vaikuttaa veneen ohjailuun.

Ajankohtaista