Päivitetty Långön ohjeistus korona-aikana

Hallitus on seurannut koronatilanteen kehittymistä ja päivittänyt sekä korjannut aiempia lisäsääntöjä. Uusi ohjeistus on alla ja korvaa edellisessä jäsenkirjeessä olleet. Muun muassa sauna ja grilli avataan alla mainituin suosituksin.

 1. Saareen ei tulla sairaana. Jos kenelläkään venekunnassa on flunssan kaltaisia oireita, yskää tai nuhaa, on syytä jäädä kotiin. Jos sairastuu saaressa, suositellaan poistumaan saaresta mahdollisuuksien mukaan viipymättä.
 2. Suositellaan jokaisen veneen kiinnittymistä omaan poijuun ja niin että veneiden väliin jää vähintään metrin turvaväli. Kunnioitetaan kanssaveneilijöitä. Samaan poijuun kiinnittymistä ei suositella.
 3. Suositellaan saunomista venekunnittain. Viikonloppuisin käytössä on varauskirja, johon varaus tehdään henkilökohtaisesti paikan päällä samana päivänä saunavuoron kanssa. Saunavuorot alkavat lauantaisin klo 13. Pyritään varaamaan vuorot peräkkäin ja niin, että lauantaina etusijalla ovat ne, jotka eivät saunoneet perjantaina. Ensimmäisen saunavuoron varanneet lämmittävät saunan. Sauna-aika on 1 tunti, jonka lopuksi sauna on siivottava ja desifioitava sekä varmistettava veden ja tulien ylläpito seuraaville saunojille. Saunan varauskirja on laiturin postilaatikossa, samassa paikassa saarikirjan kanssa. Saunomisessa noudatetaan THL:n yleisiä ohjeita.
 4. Grillipaviljonkia tulisi toistaiseksi käyttää ensisijaisesti ruoan valmistukseen. Suositellaan käyttämään omia ruokailuvälineitä ja ruokailua omissa veneissä. Näin varmistetaan, että kaikki halukkaat pääsevät valmistamaan ruokaa grillikatoksessa.
 5. WC:t ovat käytössä. Suositellaan oven kahvojen, renkaan ja käsien desifiointia aina käytön jälkeen.

Suositukset astuvat voimaan välittömästi.

Ohessa vielä SPV:n ohjeistus veneseuroille:

 • Seuran yleiset tilat suositellaan mahdollisuuksien mukaan suljettaviksi 31.5. asti. Jos tiloja on käytössä, tulee huolehtia niiden tehostetusta siivouksesta.
 • Seuran alueella tapahtuvaa turhaa oleskelua tulee välttää 31.5. asti. Sen jälkeen voi kokoontua valtioneuvoston linjausten mukaan turvavälejä ja hyvää hygieniaa noudattaen.
 • Seuran alueelle ei saa tulla kipeänä tai oireilevana ja alueella jokaisen tulee pitää suositeltua etäisyyttä toisiin ihmisiin. (Suosittelemme käyttämään omaa alkoholillista käsihuuhdetta ja/tai suojakäsineitä, jos seuran yhteisiin välineisiin kosketaan).

Jos seuralla on saaritukikohtia, tulee niiden käytöstä olla jäsenistölle erilliset ohjeet huomioiden:

 • Tilojen rajoitettu käyttö/sulkeminen ja hygieniasta huolehtiminen
 • Riittävät etäisyydet sekä ihmisten että veneiden välillä
 • 31.5. asti suositellaan saariin saapumista vain perhemiehistöillä, ei vierailuja toisten veneissä

SPV:n suosituksiin kokonaisuudessaan voi tutustua täällä.

Uusi vesiliikennelaki tulee voimaan 1. kesäkuuta 2020

Vesiliikennelaki kokoaa yhteen aiemmin hajallaan olleet vesiliikenteen liikennesäännöt, liikennemerkit ja rangaistukset, jotka koskevat kaikkia vesilläliikkujia, myös ammattimerenkulkua.

Huviveneilijöiden kannalta merkittävin muutos liittyy päällikkösääntelyyn. Jatkossa huviveneellä tai muulla vapaa-ajan vesikulkuneuvolla on oltava päällikkö, joka vastaa veneen kulusta ja matkustajien turvallisuudesta. Päällikkö vastaa mm. siitä, että alus on turvallinen ja merikelpoinen,
veneen varusteet ovat kunnossa ja saatavilla, veneessä on asianmukaisia merikarttoja ja – julkaisuja, veneen asiakirjat ovat saatavilla, miehistöä on ohjeistettu riittävällä tavalla turvallisuudesta ja miehistö pukeutuu pelastusliiveihin olosuhteiden niin edellyttäessä.

Aiemmassa lainsäädännössä velvoitteita asetettiin vain kuljettajalle. Veneen kuljettaja ja tosiasiallinen päällikkö eivät kuitenkaan aina ole yksi ja sama henkilö. Siksi uudessa laissa päällikkönä pidetään kuljettajaa, käyttäjää tai muuta henkilöä, joka tosiasiallisesti ohjailee tai hallitsee venettä. Jos onnettomuuden sattuessa päälliköstä on epäselvyyttä, viime kädessä vastuu on vesikulkuneuvon omistajalla tai sen rekisteriin merkityllä haltijalla olettaen, että hän on tosiasiassa voinut vaikuttaa veneen ohjailuun.

Saaripaikkamme Långön avataan rajoituksin 24.4

Muistetaan turvavälit
Koronaviruksesta johtuva Långön suljettuna pitäminen päättyy ja saareen pääsee taas, mutta tietyin rajoituksin. Karinkiertäjät noudattaa kokoontumisissa Suomen hallituksen ja SPV:n antamia suosituksia.

Alla ydinkohdat siitä miten saaressa tulee toimia. Niihin kannattaa suhtautua vakavasti. Saaripaikka on pakko sulkea uudestaan, mikäli ohjeita ei noudateta. Kun jokainen toimii järkevästi, voidaan yhdessä nauttia kesästä saaressa.

1.
Saareen ei tulla sairaana. Jos kenelläkään venekunnassa on flunssan kaltaisia oireita, yskää tai nuhaa, on syytä jäädä kotiin. Jos sairastuu saaressa, on saaresta poistuttava viipymättä ja siitä on ilmoitettava saari-isännälle tai hallituksen jäsenelle joko paikan päällä tai puhelimitse. Yhteystiedot ovat Karinkiertäjien kotisivuilla.

2. 
Saareen voi kiinnittyä veneellä. Suosituksena on jokaisen veneen kiinnittymistä omaan poijuun ja niin että veneiden väliin jää vähintään metrin turvaväli. Kunnioitetaan kanssaveneilijöitä. Samaan poijuun kiinnittymistä ei suositella. Moottoriveneilijät kiinnittyvät lähtökohtaisesti niihin osiin laitureita, joiden kohdalla on liian matalaa purjeveneille.
 
3.
Muissa veneissä vierailu on kielletty.

4. 
Ylikuormituksen välttämiseksi laiturien sähköpisteitä saa käyttää ainoastaan akkujen lataukseen, koska sulaketaulut ovat suljetuissa tiloissa.

5. 
Sauna on lukittu ja sen käyttö on kielletty.

6.
Grillipaviljonki on lukittu ja sen käyttö on kielletty. Kaasugrilli on siirretty grillipaviljongin ulkopuolelle ja sen käyttö on sallittu, kunhan käyttää omia ottimia ja desinfioi kädet ennen grillin käyttöä ja grillin kosketuspinnat käytön jälkeen. Jos grillillä ei ole käsidesiä, käytetään omaa.

7. 
WC:t ovat käytössä. Käsien desinfiointi aina käytön jälkeen.
 
8.
Veneen septitankin tyhjentäminen Karinkiertäjien alueelle on ehdottomasti kielletty.

9.  
Defibrillaattori on siirretty verkkovarastoon.

10. 
Kotieläimet on edelleen pidettävä kytkettyinä.

Säännöt ovat voimassa toistaiseksi ja niiden rikkomisesta seuraa rangaistus. 

Saaressa ei tällä hetkellä ole toimivaa nettiyhteyttä, mutta se korjataan mahdollisimman pian.

Palaute ja kysymykset säännöistä hallitukselle osoitteeseen hallitus@karinkiertajat.fi tai suoraan saaressa paikalla oleville hallituksen jäsenille.

Ohessa vielä SPV:n koronavirukseen liittyvät suositukset.

Seuran yleiset tilat suositellaan mahdollisuuksien mukaan suljettaviksi. Jos tiloja on käytössä, tulee huolehtia niiden tehostetusta siivouksesta.

Seuran alueella tapahtuvaa turhaa oleskelua ja kaikenlaista kokoontumista tulee välttää

Seuran alueelle ei saa tulla kipeänä tai oireilevana ja alueella jokaisen tulee pitää suositeltua etäisyyttä toisiin ihmisiin. (Suosittelemme käyttämään omaa alkoholillista käsihuuhdetta ja/tai suojakäsineitä, jos seuran yhteisiin välineisiin kosketaan).

Jos seuralla on saaritukikohtia, tulee niiden käytöstä olla jäsenistölle erilliset ohjeet huomioiden:Tilojen rajoitettu käyttö/sulkeminen ja hygieniasta huolehtiminenRiittävät etäisyydet sekä ihmisten että veneiden välilläSuositellaan saariin saapumista vain perhemiehistöillä, ei vierailuja toisten veneissä.

Noudatetaan muuten edellä mainittuja seuran aluetta koskevia ohjeistuksia.

Vartioinnin järjestäminen poikkeusoloissa voi vaatia erillistä ohjeistusta ja luovia toimintatapoja, muun muassa tilojen sulkemisen takia ja riskiryhmien turvaamiseksi.

Hauskaa veneilykauden alkua kaikesta huolimatta. Pysykää terveinä.

Syyskokouksen päätöksiä

Syyskokous järjestettiin torstaina 21.11. klo 18:30 Ljusbackassa, ohessa kokouksen päätöksiä:

 • Uudeksi Kommodoriksi valittiin Timo Lehtinen Jorma Valveen jättäydyttyä pois tehtävästä. Paljon onnea Timolle ja kiitos Jormalle monista vuosista hallitustyössä!
 • Hallitukseen valittiin uusina Tapio Virtanen ja Karri Salminen sekä uudelleen Kaj Laaksonen ja Juhani Huovila. Lisäksi hallituksessa jatkaa Tuomas Silen ja Thomas Ekström, jotka eivät olleet nyt erovuorossa. Kiitos Monica Äijälälle, joka usean vuoden toimi huvitoimikunnan vetäjänä ja jäi nyt pois hallituksesta!
 • Kokouksessa myös käsiteltiin alustava toimintasuunnitelma ja hyväksyttiin budjetti ensi kaudelle.
 • Jäsen- ja liittymismaksut päätettiin pitää ennallaan

Kiitokset kaikille osallistujille!