Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

1. Rekisterinpitäjä

Karinkiertäjät ry.
PL 8
04131 Sipoo

Y-tunnus: 0496409-3 

2. Rekisterin nimi

Karinkiertäjät ry:n jäsenrekisteri.

3. Yhteystieto rekisteriasioissa

Rekisteriasioista vastaa yhdistyksen sihteeri: yhteystiedot

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Jäsenrekisteriä pidetään yhdistyslain 11 pykälän vaatimana. Lisäksi rekisterin tietoja käytetään:

 • jäsenviestintään
 • laskujen toimittamiseen, maksujen seurantaan ja perintään
 • laituripaikkojen hallinnointiin
 • veneiden katsastusten hallinnointiin
 • seuran järjestämien tapahtumien osallistujien hallinnointiin
 • toimihenkilöroolien määrittelyyn
 • seuran myöntämien ansiomerkkien seuraamiseen
 • tilastollisiin tarkoituksiin
 • seuran toimittamien julkaisujen mainosmyyntiin

5. Rekisterin tietosisältö

Varsinaiset henkilötiedot:

 • Koko nimi
 • Postiosoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero(t)
 • Sukupuoli
 • Syntymäaika
 • Ammatti

Muut tiedot:

 • jäsentyyppi, jäsenyyden tila, jäsennumero, alkamis- ja päättymispäivämäärät, päättymissyy
 • salasanan tiiviste (hash), kirjautumisajankohta 
 • laskutustapa, laskut ja niiden maksutiedot
 • veneiden tiedot, laituripaikkojen tiedot, katsastustiedot
 • tapahtumiin osallistumiset
 • myönnetyt palkinnot ja ansiomerkit
 • merenkulkututkinnot ja pätevyydet, suorittamisvuodet
 • jäsenyydet muissa seuroissa
 • yritysten osalta yrityksen nimi ja y-tunnus

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan jäseneltä itseltään tai ne syntyvät seuran toiminnassa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan Suomen Purjehdus ja Veneily ry:lle sekä Suomen Navigaatioliitolle.

Osoitetietoja voidaan luovuttaa myös kolmannelle osapuolelle seuran julkaisujen ja tiedotteiden toimittamista varten.

Tietojen käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelinjärjestelmissä. Nämä järjestelmät voivat sijaita Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, kuitenkin vain sellaisissa maissa joiden osalta Euroopan komissio on päättänyt kohdemaan tietosuojan riittävyydestä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsentiedot säilytetään luottamuksellisina ja vain hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt voivat käsitellä henkilötietoja. Rekisteri on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin ja salasanoin sekä muilla teknisillä toimenpiteillä.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti tehtäessä on esitettävä kuvallinen ja voimassa oleva virallinen henkilöllisyystodistus.

10. Henkilötietojen korjaaminen ja poistaminen rekisteristä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten, puutteellisten, tarpeettomien taikka vanhentuneiden tietojensa korjaamista tai poistamista ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle tämän selosteen kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.