Jäsenkysely järjestettiin keväällä ja siihen vastasi 40 jäsentä. Ohessa hieman sen tuloksia:

Lisäksi vastaajista 14 oli valmis osallistumaan toiminnan kehittämiseen.

Seuran tilaan oltiin siis yleensäottaen hyvinkin tyytyväisiä. Vapaissa kommenteissa toivottiin muun muassa seuraavaa. Suluissa hallituksen kommentit:

  • Selkeyttä saunavuoroihin (hallitus toteuttaa ilmoitustaululle aiempien vuosien kaltaisen ohjeistuksen, vuoroviikoin vaihtuva järjestys)
  • Huussien ehostusta tai uusia erillisiä huusseja (tarkoitus on peruskorjata kevään aikana nykyiset huussit)
  • Poijujen kunnon tarkastusta (tämä pyritään tekemään säännöllisesti)
  • Vanha Pitkälenkki ja sen henki takaisin (tämä on toimintasuunnitelmassa)
  • 1-2 sup-lautaa saareen (päätös näiden hankinnasta on tehty)
  • Tiskien pesupaikka ja vesien imeytyskenttä (ei helposti toteutettavissa kalliopohjan takia)
  • Saunan ja pesuhuoneen siivoaminen useammin (tähän voi jokainen itsekin vaikuttaa, mutta alustavissa suunnitelmissa muutama kalenteriin laitettava siivouspäivä.

Kyselyssä tiedusteltiin myös Sipoonrannasta venepaikoista ja tuloksista kävi ilmi, että kiinnostus niitä kohtaan ei juurikaan kasva uusien laitureiden ja palveluiden myötä niin kauan kuin telakointimahdollisuutta ei ole. Ja telakoinnin mahdollistuessakin vain hieman eli ainakin nykyisillä jäsenillä nämä asiat lienevät siis hyvällä mallilla nykyisellään.

Hyvää veneilykauden alkua kaikille!

Ajankohtaista