Muistutetaan säännöllisin väliajoin muutamista saaritukikohtaa koskevista säännöistä ja toimitatavoista sekä muita ajankohtaisia asioita:

Liput ja viirit

 • Osoituksena siitä, että veneellä ja sen miehistöllä on oikeus oleskella alueella, tulee veneessä käyttää joko seuran perälippua tai mastoon nostettua seuran viiriä (pulpettiveneissä riittää seuran tarra).
 • Oleskelun ajaksi salkoon nostetaan seuralippu, jota säilytetään saunarakennuksessa silloin kun saaressa ei ole ketään.
 • Liputuksessa noudatetaan yleistä liputusohjetta, eli veneen perälippu ja saaren lippu lasketaan viimeistään auringon laskiessa tai kello 21.00, sen mukaan kumpi on aiemmin, ja nostetaan aamulla aikaisintaan klo 8.
 • Saaren lipun nosto ja lasku, kuten saunan lämmityskään, ei ole kenenkään nimetyn henkilön tehtävä vaan kaikkien toivotaan osallistuvan näihin tehtäviin vuorotellen.

Kirjautuminen

 • Saaressa oleskellessa ilmoitustaulun alla olevassa postilaatikossa olevaan satamakirjaan merkitään oleskelupäivämäärät, veneen nimi, jäsenen nimi ja miehistön lukumäärä. Tämä ei ole vapaaehtoista vaan edellytys saaressa oleskelulle.

Jääkaappien ja pakastimien käyttö

 • Jääkaapit ja pakastimet on tarkoitettu ensisijaisesti lyhytaikaiseen säilytykseen.
 • Juodaan ja syödään vain ja ainoastaan omia juomia ja ruokia ellei erillistä lupaa muuhun ole saatu. Luvaton toiminta voi johtaa varoitukseen ja pahimmillaan saarikieltoon.

Koronaohjeistukset ja rajoitukset

 • Toimitaan yleisten suositusten mukaisesti
 • Saunavuoroissa palattu normaaliin päiväjärjestykseen (1,5h miesten ja naisten saunavuorot, vuoroviikoin vaihtuva järjestys)

Verkkokalastusluvat

 • Saaressa on uudet kalastusmerkit, jotka ovat voimassa 2024 asti
 • Yksi merkki per pyydys
Ajankohtaista