1. Karinkiertäjät ry:n hallitsemalla Långön alueella on maihinnousu- ja oleskeluoikeus ainoastaan seuran jäsenillä ja heidän seurassaan olevilla vierailla. Seuran jäsen on vastuussa saareen tuomistaan vieraista.
 2. Osoituksena siitä, että veneellä ja sen miehistöllä on oikeus oleskella alueella, tulee veneessä käyttää joko seuran perälippua tai mastoon nostettua seuran viiriä. Oleskelun ajaksi nostetaan salkoon alueen seuralippu, jota säilytetään saunarakennuksessa. Liputuksessa noudatetaan yleistä liputusohjetta, eli veneen perälippu ja saaren lippu lasketaan viimeistään auringon laskiessa tai kello 21.00, sen mukaan kumpi on aiemmin.

   

 3. Saarella olevaan satamakirjaan merkitään saapuessa oleskelupäivämäärät, veneen nimi, jäsenen nimi ja miehistön lukumäärä.

   

 4. Jokaisen kävijän tulee vaalia alueella olevia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta sekä noudattaa järjestystä ja siisteyttä.

   

 5. Jokaisen soutu- ja purjeveneen tai jollan käyttäjän tulee huolehtia seuran veneiden siisteydestä ja paikoilleen laittamisesta sekä kiinnittämisestä.

   

 6. Puiden kaataminen ja kasvuston vahingoittaminen tai tarpeeton tallaaminen sekä maan kaivaminen on kielletty. Käytä olemassa olevia polkuja.

   

 7. Jokainen huolehtii omista jätteistään ja tyhjistä pulloista viemällä ne pois saaresta. Jätteitä ei saa jättää saarelle eikä upottaa mereen eikä polttaa. Veneen käymäläjätteen tai pilssiveden lasku satamalahteen, samoin kuin tyhjentäminen saaren luontoon tai käymälään on kielletty.

   

 8. Avotulen teko on kielletty.

   

 9. Tupakointi on kielletty grillikatoksessa, huvimajassa ja saunassa.

   

 10. Pyydyskalastus on sallittu oikein merkityillä pyydyksillä seuran kalastuslupamerkeillä (lue erilliset ohjeet: http://www.karinkiertajat.fi/kalastus. Kaikessa kalastuksessa vaaditaan lisäksi valtion kalastuskortti.

   

 11. Saunavuorot erillisen ohjeen mukaan.

   

 12. Kello 23.00 jälkeen vapaa-aikaa vietetään muita venekuntia häiritsemättä. Poikkeuksena ovat yhteiset juhlatilaisuudet.

   

 13. Veneen päällikkö vastaa veneensä kiinnittymisestä. Seura ei vastaa poijun pettämisestä tai siirtymisestä aiheutuvista vahingoista.

   

 14. Kotieläimet on pidettävä kytkettyinä. Veneen päällikön on huolehdittava siitä, ettei kotieläimistä aiheudu haittaa ja häiriötä muille venekunnille. Kotieläimien tuonti saunarakennukseen ja grillikatokselle on kielletty.

   

 15. Viimeinen saaresta lähtijä lukitsee saunan ja muut rakennukset sekä tarkistaa veneiden kiinnitykset ja vie lipun saunarakennukseen.

   

 16. Ilmoita havaituista puutteista ja kehitystoiveista Långön isännille.

  Näiden sääntöjen toistuvasta rikkomisesta on säädetty seuraavat sanktiot:
  – Hallituksen antama huomautus
  – Hallituksen antama vakava kirjallinen varoitus
  – Määräaikainen saarikielto. Hallitus voi määrätä saarikiellon, jos mitkään edellä mainitut toimenpiteet eivät ole saaneet sanktion kohteena olevaa jäsentä noudattamaan sääntöjä tai jos rike on vakava.

Lisäksi toistaiseksi voimassa oleva ohjeistus korona-aikana

Koronakriisin aikana on lisäksi voimassa seuraava ohjeistus:

 1. Saareen ei tulla sairaana. Jos kenelläkään venekunnassa on flunssan kaltaisia oireita, yskää tai nuhaa, on syytä jäädä kotiin. Jos sairastuu saaressa, suositellaan poistumaan saaresta mahdollisuuksien mukaan viipymättä.

   

 2. Suositellaan jokaisen veneen kiinnittymistä omaan poijuun ja niin että veneiden väliin jää vähintään metrin turvaväli. Kunnioitetaan kanssaveneilijöitä. Samaan poijuun kiinnittymistä ei suositella.

   

 3. Suositellaan saunomista venekunnittain. Viikonloppuisin käytössä on varauskirja, johon varaus tehdään henkilökohtaisesti paikan päällä samana päivänä saunavuoron kanssa.

   

 4. Pyritään varaamaan vuorot peräkkäin ja niin, että lauantaina etusijalla ovat ne, jotka eivät saunoneet perjantaina. Ensimmäisen saunavuoron varanneet lämmittävät saunan. Sauna-aika on 1 tunti, ja sen päätteeksi sauna siivotaan ja desifioidaan sekä varmistetaan veden ja tulien ylläpito seuraaville saunojille. Saunan varauskirja on laiturin postilaatikossa, samassa paikassa saarikirjan kanssa. Saunomisessa noudatetaan THL:n yleisiä ohjeita.

   

 5. Grillipaviljonkia tulisi toistaiseksi käyttää ensisijaisesti ruoan valmistukseen. Suositellaan käyttämään omia ruokailuvälineitä ja ruokailua omissa veneissä. Näin varmistetaan, että kaikki halukkaat pääsevät valmistamaan ruokaa grillikatoksessa.

   

 6. WC:t ovat käytössä. Suositellaan oven kahvojen, renkaan ja käsien desifiointia aina käytön jälkeen.
Ohessa vielä SPV:n ohjeistus veneseuroille:
 • Seuran yleiset tilat suositellaan mahdollisuuksien mukaan suljettaviksi 31.5. asti. Jos tiloja on käytössä, tulee huolehtia niiden tehostetusta siivouksesta.
 • Seuran alueella tapahtuvaa turhaa oleskelua tulee välttää 31.5. asti. Sen jälkeen voi kokoontua valtioneuvoston linjausten mukaan turvavälejä ja hyvää hygieniaa noudattaen.
 • Seuran alueelle ei saa tulla kipeänä tai oireilevana ja alueella jokaisen tulee pitää suositeltua etäisyyttä toisiin ihmisiin. (Suosittelemme käyttämään omaa alkoholillista käsihuuhdetta ja/tai suojakäsineitä, jos seuran yhteisiin välineisiin kosketaan).

Jos seuralla on saaritukikohtia, tulee niiden käytöstä olla jäsenistölle erilliset ohjeet huomioiden:

 • Tilojen rajoitettu käyttö/sulkeminen ja hygieniasta huolehtiminen
 • Riittävät etäisyydet sekä ihmisten että veneiden välillä
 • 31.5. asti suositellaan saariin saapumista vain perhemiehistöillä, ei vierailuja toisten veneissä

Karinkiertäjät r.y.

Päivitetty 25.5.2020